Home

Psychotherapie

PSY4YOU.BE

In ons leven leggen we een ganse weg af. Elke dag worden we geconfronteerd met andere dingen. We hebben de oude conflicten nog niet verwerkt of er dreigen al nieuwe. De meeste mensen maken eens of enkele malen in hun leven een moeilijke periode door. Wat er nu gebeurt, maar ook wat er in het verleden is gebeurt bepaalt hoe we ons voelen. De moeilijkheden die we onderweg tegen komen proberen we meestal zelf of met hulp uit onze omgeving op te lossen. Maar dit lukt niet altijd. Eén van de signalen dat problemen zich niet of onvoldoende oplossen, is het ontstaan van psychische of psychosomatische klachten.

 

Psychotherapie kan zinvol zijn wanneer men het gevoel heeft dat men er alleen of met behulp van de omgeving niet meer door geraakt.

 

Ook in het geval van psychosomatische klachten kan het goed zijn om een psycholoog/psychotherapeut op dit gebied te raadplegen.

Een psychotherapeut bespreekt met u de aard van uw problemen, helpt u bij het verwerven van inzicht in de oorzaken van uw problemen en het leren omgaan daarmee.

Onze praktijk onze psychotherapie is een veilige plaats om te praten over moeilijke dingen. We laten u niet in de steek.

 

•Er is een probleem in je relaties, in je familie, op het werk,

•Er is iets fout met je levensstijl, ...

•Iets uit het alledaagse leven knaagt aan je, ..

•Je kan een laag zelfbeeld hebben, weinig zelfvertrouwen ...

•Je hebt net een mislukte relatie achter de rug, ...

•Je partner wil weg, en je hebt verdriet, je zit met allerlei vragen, en gevoelens, ook woede, ontgoocheling, onzekerheden

•Je hebt veel spanningen in je relatie, ..

•En dat genereert gevoelens van depressie, angst, prikkelbaarheid, eenzaamheid, mislukking, onvrede.

•Je vraagt je af hoe je er beter mee kan leren omgaan, zijn er onderliggende problemen, enz....

•Zijn er bepaalde trauma's uit het verleden die je parten spelen, ...

•Je hebt problemen met het reguleren van je emoties, m.a.g. woede-uitbarstingen, verdriet, ....

•Je zit met lastige gevoelens zoals angst, schaamte, schuld, pijn ...

 

Uit ervaring weet ik dat iedereen uniek is. Iedere situatie waar je in verzeilt kan raken is uniek.

Het is dus onze uitdaging om hulp aan te bieden op maat.

Daarom gaan we samen op zoek hoe je gelukkiger kan worden. We willen de weg terug vinden. Maar misschien wordt het wel een nieuwe weg? Of wordt onze oude weg plots beter verlicht?

 

We werken er samen aan ..... je staat er niet alléén voor!

 

We werken volgens de principes van de integratieve psychologie. Dat wil zeggen dat we de beste methodes gebruik uit de verschillende psychotherapeutische denkscholen.

 

Johan